دانشگاه های انگلستان

دانشگاه های انگلستان از نظر وزارت علوم ایران به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند:

الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ انگلستان، گروه‌ یك‌ (ممتاز)

 1. University of Oxford
 2. University of Cambridge
 3. University of London
 4. London School of Economics and Political Science
 5. Imperial College of Science
 6. University College London
 7. University of Bath
 8. University of Warwick
 9. Lancaster University
 10. University of York
 11. University of Essex
 12. University of Sussex
 13. University of Edinburgh
 14. University of Bristol
 15. Cardiff University of Wales
 16. University of St Andrews
 17. Cranfield University
 18. University of Durham
 19. University of Sheffield
 20. University of Southampton
 21. Royal Holloway, University of London
 22. Kings College London
 23. University of Manchester
 24. University of Birmingham
 25. University of Leeds
 26. Goldsmiths College
 27. Royal Veterinary College
 28. University of East Anglia
 29. University of Surrey
 30. University of Nottingham
 31. Loughborough University
 32. Birkbeck College
 33. University of Reading
 34. University of Glasgow
 35. Heriot - Watt University
 36. Aston University
 37. University of Liverpool
 38. University of Salford
 39. Newcastle University
 40. University of Stirling
 41. University of Leicester
 42. Queen Mary and Westfield College
 43. University of Dundee
 44. University of Strathclyde
 45. University of Exeter
 46. University of Wales, Swansea
 47. The Queens University of Belfast
 48. University of Bradford
 49. University College of North Wales, Bangor
 50. University of Kent at Canterbury
 51. Keele University
 52. Brunel University
 53. University of Aberdeen
 54. University of Ulster
 55. University of Hull
 56. University of Wales, Aberystwyth
 57. City University
 58. School of Oriental and African Studies, University of london

ب) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ انگلستان، گروه‌ دو‌ (خوب)

مدارك‌ اخذ شده‌ (Ph.D. , Master , Bachelor , HND) از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ دو نيز ارزشيابي‌ مي‌شوند، اما توصيه‌ مي‌شود در دوره‌ دكترا (Ph.D.) تنها در دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ يك‌ (ممتاز) ادامه‌ تحصيل‌ داده‌ شود.

 1. Sheffield Hallam University
 2. University of Wales, Lampeter
 3. University of Westminster
 4. Nottingham Trent University
 5. University of Greenwich
 6. University of Hertfordshire
 7. South Bank University
 8. University of Portsmouth
 9. University of Plymouth
 10. Napier University
 11. University of Brighton
 12. Oxford Brookes University
 13. University of the West of England, Bristol
 14. Manchester Metropolitan Universityv
 15. University of Sunderland
 16. Robert Gordon University
 17. Liverpool John Moores University
 18. University of Glamorgan
 19. University of East London
 20. London Metropolitan University
 21. Thames Valley University
 22. Middlesex University
 23. University of Northumbria at Newcastle
 24. De Montfort University
 25. Glasgow Caledonian University
 26. University of Lincolnshire and Humberside
 27. Leeds Metropolitan University
 28. University of Central Lancashire
 29. University of Huddersfield
 30. Kingston University
 31. Coventry University
 32. Staffordshire University
 33. University of Derby
 34. University of the West of Scotland
 35. Anglia Ruskin University
 36. University of Bolton
 37. Bournemouth University
 38. University of Abertay Dundee
 39. Birmingham CityUniversity
 40. University of Wolverhampton
 41. University of Teesside
 42. University of Bedfordshire
 43. University of Wales Institute, Cardiff
 44. University of Lincoln
 45. University of the Arts London

  منبع: وب سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

ساير سايتهای مرتبط