تحصیل در انگلستان

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهی

تحصیلات‌ در انگلستان‌ از پنج‌ سالگی‌ آغاز می‌شود و طی‌ یك‌ دوره‌ پنج‌ ساله‌ ابتدایی‌ كودكان‌ با محیط‌ و نحوه‌ آموزش‌ و شرایط‌ محل‌ تحصیل‌ آشنا شده‌ و وارد دوره‌ متوسطه‌ می‌شوند كه‌ روابط‌ منظم‌تری‌ دارد. این‌ دوره‌ با شركت‌ در امتحانات‌ مربوطه‌ و اخذ گواهینامه‌ General Certificate Secondary Education) G.C.S.E) پایان‌ می‌پذیرد. كسانی‌ كه‌ مایل‌ به‌ ادامه‌ تحصیل‌ در مراكز آموزش‌ عالی‌ هستند، باید پس‌ از گرفتن‌ گواهینامه‌ G.C.S.E دوره‌ موسوم‌ به ‌A-Level را طی‌ دو سال‌ با موفقیت‌ بگذرانند. نمرات‌ این‌ دروس‌ به‌ درجات ‌A,B,C,D,E تقسیم‌ می‌گردد و كسانی‌ كه‌ حداقل‌ دو درس‌ A-Level آنها در سطح ‌A,B,C باشد، می‌توانند وارد دانشگاه‌ شده‌ و برای‌ دوره‌ Bachelor ادامه‌ تحصیل‌ دهند. افرادی‌ كه‌ نمرات‌ دروس‌ آنان ‌D و E باشد وارد دوره‌های‌ پایین‌تر H.N.D می‌شوند یا در مراكز آموزش‌ عالی‌ با كیفیت‌ پایین‌تر تحصیل‌ می‌كنند.

TOP‌‌تحصيلات‌ دانشگاهی

برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌های‌ انگلستان‌ گذراندن‌ موفقیت‌آمیز امتحانات ‌A-Level حداقل‌ در دو درس‌ الزامی‌ است. دارندگان‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ از بیشتر كشورها نیز برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌های‌ انگلستان‌ باید امتحانات‌ فوق‌ را بگذرانند. البته‌ طی‌ سالیان‌ گذشته‌ در مواردی‌ دانش‌آموزان‌ سال‌های‌ آخر كالج‌ها و دبیرستان‌های‌ جامع‌ از طریق‌ تكمیل‌ برگ‌ مخصوص‌ و جایابی‌ مركز گزینش‌ دانشگاهی‌ (UCAS) مجوز ورود به‌ دانشگاه‌ها را یافتند. بدین‌ صورت‌ كه ‌UCAS مكاتبات‌ لازم‌ را با دانشگاه‌های‌ انتخابی‌ انجام‌ داده‌ و پس‌ از مدتی‌ متقاضیان‌ واجد شرایط‌ را به‌ دانشگاه‌ معرفی‌ می‌كند و دانشگاه‌ نظرات‌ خود را در مورد عدم‌ پذیرش، پذیرش‌ بدون‌ قید و شرط‌ و یا پذیرش‌ با شرط‌ نمره‌ در دروس‌ مخصوص‌ و مصاحبه‌ اعلام‌ می‌كند. در صورتی‌ كه‌ نمرات‌ دانشجو از حد نصاب‌ لازم‌ كمتر باشد، دانشگاه‌ در ضمن‌ مصاحبه‌ با دانشجو مشكل‌ را رفع‌ یا او را به‌ دانشگاه‌ها یا كالج‌های‌ دیگر معرفی‌ می‌كند. داوطلبان‌ بالای‌ 23 سال‌ در صورت‌ داشتن‌ سابقه‌ كاری‌ مرتبط‌ با رشته‌ می‌توانند بدون‌ پشت‌ سر نهادن‌ دوره‌های‌ A-Level به‌ عنوان ‌Mature Student وارد دانشگاه‌ شوند.

TOPدوره‌های‌ تحصیلی‌

1. دوره‌های‌ هنری‌ و حرفه‌ای‌ منتهی‌ به مدرک HNC, HND, College Diploma یا Higher Diploma از دوره‌هایی‌ هستند كه‌ پس‌ از دو یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ به‌ دلیل‌ شرط‌ ورود آسان‌تر یا A-Level با نمره‌ تقریبی ‌E و D طی‌ می‌شود.

2. Bachelor: با سه‌ سال‌ تحصیل‌ یا چهار سال‌ تحصیل‌ با كار توأم‌ (Sandwich Course) است. البته‌ داوطلبین‌ بدون‌ دارا بودن‌ نمره A-Level می‌توانند در برخی‌ از دانشگاه‌ها دوره ‌Bachelor را به‌ شرط‌ پشت‌ سر نهادن‌ یك‌ سال‌ ابتدایی‌ (Foundation Year) آغاز كنند كه‌ در مجموع‌ این‌ دوره‌ چهار سال‌ تحصیلی‌ است. مدرك‌ دوره‌ Bachelor به‌ دو نوع Honours وOrdinary تقسیم‌ می‌شود و مدرك ‌Honours خود به‌ چهار نوع ‌Second 1 (and 2), First و Third تقسیم‌ می‌شود.

بدیهی‌ است‌ كه‌ مدرك‌ Honours - First بالاترین، وOrdinary پایین‌ترین‌ سطح‌ را دارد. دوره‌های Bachelor چهار سال‌ تحصیلی‌ و Sandwich Course، علاوه‌ بر سه‌ سال‌ تحصیل، كار نظارت‌ شده‌ در كارخانه‌ را به‌ همراه‌ دارد كه‌ معمولاً‌ به‌ صورت‌ دو شش‌ ماه‌ یا یك‌ سال‌ كارورزی‌ بین‌ سال‌های‌ تحصیل‌ است. این‌ دوره‌ جنبه‌ عملی‌ یا كاربردی‌ و حرفه‌ای‌ دارد و امكان‌ اشتغال‌ بیشتری‌ را فراهم‌ می‌آورد.

3. (Post Gradute Diploma (PGD: كه‌ اخذ آن‌ بعد از گذراندن‌ دوره‌های ‌HD, HNC, HND در دانشگاه‌های‌ كشور انگلستان‌ میسر است. این‌ دوره‌ می‌تواند اولین‌ مرحله‌ از سیر تحصیلی‌ دوره‌ Master نیز باشد.

4. Master: برای ورود به‌ این‌ دوره‌ امتحانی‌ صورت‌ نمی‌گیرد، بلكه‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره‌ Bachelor، مصاحبه‌ و نظر معرف‌ها، دانشجو پذیرفته‌ می‌شود.

این‌ دوره‌ به‌ دو صورت‌ ارائه‌ می‌گردد: الف‌ - درس‌ و پژوهش‌(By Course) ب‌ - با پژوهش‌ .(By Research) در حالت‌ اول‌ دانشجو پس‌ از شش‌ ماه‌ حضور در كلاس‌ و موفقیت‌ در امتحانات، پژوهش‌ كوتاه‌ مدتی‌ را انتخاب‌ می‌كند كه‌ پس‌ از دفاع‌ موفقیت‌آمیز از آن، به‌ دریافت‌ مدرك‌Master نایل‌ می‌شود. اخیراً‌ نظام‌Modular نیز معرفی‌ شده‌ است. در این‌ نظام‌ (Modular) دانشجو حق‌ انتخاب‌ نوع‌ كلاس‌های‌ درسی‌ را دارد و با انتخاب‌ حدود 5-6 Modul كه‌ هر كدام‌ در حد سه‌ واحد است، تحصیل‌ آغاز می‌شود و سپس‌ انجام‌ پژوهشی‌ مد نظر قرار می‌گیرد. این‌ دوره‌ معمولاً‌ یك‌ سال‌ طول‌ می‌كشد و شروع‌ آن‌ از اكتبر هر سال‌ است.
در حالت ‌By Research كلاس‌ درسی‌ در كار نیست‌ و تنها كار پژوهشی‌ ارایه‌ می‌شود و طول‌ آن‌ معمولاً‌ دو سال‌ است. این‌ دوره‌ می‌تواند همچون‌ دوره‌ دكترا در اكتبر، ژانویه‌ و آوریل‌ آغاز شود.

5. (Master of Engineering (MEng: شامل 4 يا 5 سال تحصيل پس از دوره متوسطه می باشد. اين دوره با تاكيد بر كار گروهی به منظور ارتقاي توانمندی های صنعتی داتشجويان ارائه می گردد. در اين دوره دانشجو بايد در سال های اول و دوم تحصيل معدل مناسب كسب نمايد تا بتواند دوره MEng را ادامه دهد. در غير اين صورت دوره را 3 ساله به پايان برده و مدرك BEng دريافت می نمايد.

تفاوت اصلي دوره هاي 4 و 5 ساله به شرح زير مي باشد:

1-5 تعداد واحدهای گذرانده شده: به اين صورت كه در دوره 5 ساله بيشتر و عميق تر گذرانده می شود.
2-5 نوع پروژه انجام شده: در دوره 4 ساله پايان نامه ارائه نمی شود و فقط يك Disertation كه مشابه گزارش كار آزمايشگاهی است توسط دانشجو ارائه مي شود ولي در دوره 5 ساله دانشجويان حدود يك سال در صنعت بر روی يك پروژه به عنوان پروژه فارغ التحصيلی كار می كنند كه در نهايت منجر به ارائه يك پايان نامه می گردد.

6. M.Phil: این‌ دوره‌ اولین‌ مرحله‌ دوره‌ دكترا (Ph.D) است، اما به‌ صورت‌ مستقل‌ نیز بعد از دوره‌های ‌Bachelor  یا Master در بعضی‌ از دانشگاه‌ها و رشته‌ها ارائه‌ می‌شود.

7. PhD: این دوره‌ منحصراً‌ با پژوهش‌ است‌ و در این‌ پژوهش‌ باید مجهولی‌ كشف، یا موضوع‌ جدیدی‌ در یكی‌ از رشته‌های‌ علوم‌ ارایه‌ شود. مدت‌ متوسط‌ این‌ دوره‌ سه‌ سال‌ است‌ و در بعضی‌ موارد برای‌ بالا بردن‌ توان‌ نظری‌ دانشجو چند درس‌ یا سمینار نیز ارائه‌ می‌شود.

در نظام‌ تحصیلی‌ انگلستان‌ اخذ مدرك ‌Ph.D. مستقیماً‌ پس‌ از دوره ‌Bachelor نیز ممكن‌ است، كه‌ در این‌ صورت‌ بایستی‌ وضعیت‌ علمی‌ كاملاً‌ مطلوبی‌ داشته‌ باشد.

تبصره: مدرک دوره ph.D (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول سپتامبر 2010 باشد) صرفاً در صورت داشتن مدرک Master قابل بررسی و ارزشيابی است.

TOPنحوه‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی‌

1. مدارك ‌BTEC Higher, HD, HNC, HND و كلیه‌ مدارك‌ با 2 یا 3 سال‌ تحصیل‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك ‌Bachelor نمی‌شود بعد از دیپلم‌ دبیرستان، "كاردانی" ارزشیابی‌ می‌شود.

تبصره: مدرك ‌Diploma in Art & Design  و دیگر دیپلم‌های‌ هنری‌ با توجه‌ به‌ شرط‌ ورودی‌(داشتن‌ 4 درس ‌GCSE یا Foundation Course یكساله) و طول‌ مدت‌ تحصیل‌ سه‌ ساله، "كاردانی" در رشته‌ مربوط‌ ارزشیابی‌ می‌شود.

2. مدارك‌ ذكر شده‌ در بند یك‌ به‌ همراه Diploma  یک سال‌ تحصیل‌ یا (Post Gradute Diploma (PGD در مجموع، "كارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود.

3. مدرک PGD بعد از كارشناسی‌ فقط‌ صحت‌ صدور صادر می‌شود.

4. مدارك MEng چهارساله تمام وقت با ارائه دیپلم 12 ساله دبیرستان یا مدارك پیش دانشگاهی ایران و یا معادل آن "كارشناسی" ارزشیابی می شود.

5. مدارك MEng پنج ساله تمام وقت با ارائه دیپلم 12 ساله دبیرستان یا مدارك پیش دانشگاهی ایران و یا معادل آن "كارشناسی ارشد" ارزشیابی می شود.

6. مدارک Master By Course با شرط‌ داشتن‌ كارشناسی، "كارشناسی‌ ارشد" ارزشیابی‌ می‌شود.

7. مدرک Master By Research با شرط‌ داشتن‌ كارشناسی، "كارشناسی‌ ارشد" ارزشیابی‌ می‌شود.

8. مدارک M.Phil در صورت انجام یک سال تحصیل (پژوهش) بعد از دوره کارشناسی ارشد و یا دو سال تحصیل (پژوهش) بعد از دوره کارشناسی و ارائه پایان نامه به ماخذ کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی می باشد.

تبصره: دوره M.Phil نباید به صورت همزمان با دوره های دیگر طی شده باشد و پروژه انجام شده برای دوره مذکور  باید صرفا برای همین دوره و مستقل از سایر دوره ها باشد.

9. مدرك ‌Architecture Diploma  با دو سال‌ تحصیل‌ بعد از B.A  یا معادل‌ آن‌ در معماری، "كارشناسی‌ ارشد" ارزشیابی‌ می‌شود.

10. مدارك ‌Ph.D  با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسی‌ ارشد، "دكترا" ارزشیابی‌ می‌شود.

‌تبصره 1: در صورتی‌ كه‌ مدارك‌ دكترا بدون‌ تحصیل‌ در مقطع‌ كارشناسی‌ ارشد(Master)  و پس‌ از دریافت‌ مدرك‌ كارشناسی‌(Bachelor)  اخذ شده‌ باشد، در ذیل‌ ارزشنامه‌ جمله‌ "این‌ تحصیلات‌ پس‌ از اتمام‌ دوره‌ كارشناسی‌ انجام‌ شده‌ است قید می‌شود.

تبصره 2: مدارک تحصیلی مقطع دکتری کشور انگلستان که بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد و پس از اتمام دوره کارشناسی اخذ شده باشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول سپتامبر 2010 باشد) قابل بررسی و ارزشیابی نیست و صرفاً در صورت داشتن کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

‌تبصره 3: مدارك‌ حرفه‌ای‌ كه‌ بدون‌ تحصیل‌ دانشگاهی (آكادمیك) اخذ شده‌ باشد در هیچ‌ كدام‌ از رشته‌ها ارزشیابی‌ نمی‌شود.

11. مدارك‌ دانشگاه‌ آزاد انگلستان ‌(Open University) فقط‌ در دوره‌ (Bachelor) كارشناسی‌ (رشته‌های‌ غیر فنی)  با شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و ارائه‌ گواهی‌ شركت‌ در جلسات‌ حضوری‌ سالیانه، همتراز دانشگاه‌ پیام‌ نور قابل‌ ارزشیابی‌ است‌ و در ارزشنامه‌ عبارت (نیمه‌ حضوری) ذكر می‌شود.

منبع: وب سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

ساير سايتهای مرتبط